LAMAN UTAMA

Perpustakaan Brunei Darussalam merupakan gabungan antara perpustakaan awam  dan perpustakaan khusus di Negara Brunei Darussalam. Ini termasuklah semua cawangan perpustakaan Dewan Bahasa Dan Pustaka di keempat-empat daerah, dan perpustakaan khusus yang terdapat di agensi-agensi kerajaan, iaitu di Pusat Da’wah Islamiah, di Kementerian Hal Ehwal Ugama, di Pusat Sejarah, di Jabatan Muzium-Muzium Brunei dan di Jabatan Peguam Negara (AGC).

Perpustakaan Brunei Darussalam diwujudkan bagi memudahkan orang ramai mencari dan menempah item secara dalam talian (online) yang ada dalam koleksi perpustakaan, dan seterusnya mempercepatkan urusan peminjaman awda.

Perpustakaan awam memudahkan orang ramai mengetahui mengenai item yang terdapat di perpustakaan awam di seluruh negara. Perpustakaan khusus di agensi-agensi kerajaan pula memudahkan para pegawai dan kakitangannya mencari dan mendapatkan item di perpustakaan khusus masing-masing dengan cepat dan mudah.