Nama Pengguna

Kata Laluan

MISI DAN VISI

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Misi

  • Memberikan khidmat perpustakaan dan maklumat bagi meningkatkan budaya membaca kepada rakyat dan penduduk di negara ini melalui kakitangan yang mahir, dan koleksi yang komprehensif dan terkini.

Visi

  • Menjadi sebuah perpustakaan utama di Negara Brunei Darussalam.

Objektif

  • Menggalakkan dan meluaskan penggunaan item perpustakaan, dan maklumat melalui perkhidmatan Peminjaman, Rujukan, dan Perpustakaan Bergerak.
  • Mendapatkan koleksi lengkap dan bahan perpustakaan lain khusus mengenai Negara Brunei Darussalam tanpa mengambil kira tempat dan tarikh bahan berkenaan diterbitkan.
  • Mengumpul, menyusun dan menerbitkan indeks dan bibliografi item.
  • Menggunakan komunikasi teknologi maklumat secara menyeluruh.