Nama Pengguna

Kata Laluan

E-BUKU

E-Buku adalah satu pangkalan data yang menyediakan bahan-bahan bacaan digital termasuk majalah, jurnal, surat khabar, laporan dan kertas-kertas kerja. E-Buku ini dibukakan secara percuma kepada ahli-ahli perpustakaan yang berdaftar sebagai bahan bacaan tambahan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka.