Nama Pengguna

Kata Laluan

Hubungi Kami

Hubungi Kami
Untuk pertanyaan berkenaan dengan perpustakaan Brunei Darussalam
Perpustakaan atau Cawangan yang dipilih akan menerima pertanyaan anda

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA PUSAT (BANDAR SERI BEGAWAN)

JALAN ELIZABETH II,

BANDAR SERI BEGAWAN, BS 8711

TEL: 673 2235501 / 673 2222135

FAX: 673 2224763

EMAIL: perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA TUTONG,

KAMPONG SUNGAI BASONG,

PEKAN TUTONG TA 1141

TEL: 673 4221395

FAX: 673 4222740

EMEL: perpustakaan.tutong@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA BELAIT,

JALAN PADANG

KUALA BELAIT, KA1131

TEL: 673 3331682 / 673 3335387

FAX: 673 3332718

EMEL: perpustakaan.belait@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA TEMBURONG,

GADONG BARU, MUKIM BATU APOI

BANGAR, PC 1951

TEL: 673 5221281

FAX: 673 5221135

EMEL: perpustakaan.temburong@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MUARA,

PEKAN MUARA, BT 1128

TEL: 673 2770787 / 673 2770788

FAX: 673 2770788

EMEL: perpustakaan.muara@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA LAMBAK KANAN,

JALAN 99, PERPINDAHAN LAMBAK KANAN

TEL: 673 2391647

FAX: 673 2391653

EMEL: perpustakaan.lambak@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA SENGKURONG,

JALAN JERUDONG BARU, BGB2312

TEL: 673 2671384 / 673 2671386

FAX: 673 2671386

EMEL: perpustakaan.sengkurong@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA SERIA,

LORONG BOLKIAH

SERIA, KB4333

TEL: 673 3222131 / 673 3223786

FAX: 673 3222131

EMEL: perpustakaan.seria@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KAMPONG PANDAN,

JALAN PANDAN 7,

KUALA BELAIT, KA1931

TEL: 673 3337049/ 673 3337051

FAX: 673 3337051

EMEL: perpustakaan.pandan@dbp.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN MUZIUM MUZIUM BRUNEI

ARAS BAWAH BANGUNAN ARKIB NEGARA

JALAN MENTERI BESAR BB3910

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL : 673-238167 SAMBUNGAN 161, 162, 133, 166 DAN 167

FAX: 673-2381671

EMEL : museumslibrary@gov.bn

 

PERPUSTAKAAN PUSAT SEJARAH BRUNEI

JALAN STONEY,

BANDAR SERI BEGAWAN BS8610,

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL : 673 2240166 EXT 67

FAX : 673 2241958

 

PERPUSTAKAAN PEJABAT PEGUAM NEGARA

BANGUNAN UNDANG-UNDANG,

JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK HAJAH SALEHA,

BANDAR SERI BEGAWAN, BA1910

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TEL : 673 2244872 EXT 311/312

EMEL : aglibrary@agc.gov.bn

 

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BAHAGIAN PERHUBUNGAN DAN KEMAJUAN SYIAR ISLAM,

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,

JALAN MENTERI BESAR,

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TEL : 673 2382525 EXT 217/221

FAX :673 2382351

EMEL : libmora@gmail.com

 

PERPUSTAKAAN PUSAT DA’WAH ISLAMIAH

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,

KAMPUNG PULAIE, JALAN PUSAT DA’WAH,

BANDAR SERI BEGAWAN, BB4310.

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TEL : 673 2383996 EXT 139/141

FAX : 673 2381293