Nama Pengguna

Kata Laluan

 • BUKU
  BAHARU

 • BUKU
  ELEKTRONIK

  Percuma bagi ahli-ahli perpustakaan

  Tertakluk kepada terma dan syarat

  Baca Sekarang!
 • Perpustakaan Lambak

  Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak

  Pada 19 Disember 2005 Perletakan batu asas Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan oleh Yang Berhormat Pehin orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

   

  Pembinaan bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan bermula pada 29 Ogos 2005 dan siap sepenuhnya pada 9 September 2007. Penyerahan kunci bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan telah diserahkan oleh Dayang Salfawaty binti Haji Mohd. Salleh, Jurutera Kerja Raya Bahagian bangunan, Jabatan Kerja Raya kepada Yang Mulia Dr. Mataim bin Bakar, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan seterusnya diserahkan kepada Awang Haji Sahari bin Haji Nassar, Ketua Bahagian Perpustakaan.

   

  Perasmian Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada hari Selasa, 10 Rabiulawal 1429 bersamaan dengan 18hb. March 2008.

  Hubungi Kami

  Ahad - Khamis : 08:00 - 17:00

  Jumaat : Tutup

  Sabtu : 09:00 - 17:00

  Ditutup pada hari kelepasan awam

  (673) 2235501

  Jalan 99,
  Perpindahan Lambak Kanan

  Fax: 673 2391653

  geplant haben