Nama Pengguna

Kata Laluan

 • BUKU
  BAHARU

 • BUKU
  ELEKTRONIK

  Percuma bagi ahli-ahli perpustakaan

  Tertakluk kepada terma dan syarat

  Baca Sekarang!
 • Perpustakaan Muara

  dbpmuara

  Perasmian perletakan batu asas bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara telah diadakan pada hari khamis,13 Mei 2004. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Paduka  (Dr.) Haji Awang Hussain bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Mohd. Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

   

  Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Pada 8hb. Disember 2005.

  Hubungi Kami

  Ahad - Khamis : 08:00 - 17:00

  Jumaat : Tutup

  Sabtu : 09:00 - 17:00

  Ditutup pada hari kelepasan awam

  (673) 2770787 / 2770788

  Perpustakaan Dewan Bahasa Dan Pustaka Muara,
  Pekan Muara, BT1128

  Fax: 673 2770788

  geplant haben