Nama Pengguna

Kata Laluan

 • BUKU
  BAHARU

 • BUKU
  ELEKTRONIK

  Percuma bagi ahli-ahli perpustakaan

  Tertakluk kepada terma dan syarat

  Baca Sekarang!
 • Perpustakaan Pandan

  dbppandan

  Perletakan batu asas bagi bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampong Pandan telah dibuat pada 13 Julai 2004. Manakala perasmian bangunan ini adalah pada 3 Mei 2006 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral(B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud.

   

  Penyerahan bilik bacaan Koleksi Syarikat Minyak Brunei Shell pula adalah pada 27 November 2007, Koleksi bahan bacaan mengenai minyak dan gas ditempatkan di bilik bacaan tersebut yang terletak di Aras 1 bangunan perpustakaan ini.

  Hubungi Kami

  Jumaat : 08:00 - 11:15 dan 14:15 - 17:00

  Sabtu : 09:00 - 17:00

  Ditutup pada hari kelepasan awam

  (673) 3337049 / 3337051

  Perpustakaan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kampong Pandan,
  Jalan Pandan 7,
  Kuala Belait, KA1931

  Fax: 673 3337051

  geplant haben