Perkhidmatan Peminjaman

Perkhidmatan Peminjaman

Perkhidmatan Peminjaman dan Pengguna  menyediakan perkhidmatan peminjaman dan pemulangan bahan-bahan perpustakaan.

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei menawarkan 4 jenis perkhidmatan peminjaman:

Perkhidmatan Perpustakaan Dewasa

Perkhidmatan Perpustakaan Dewasa menyediakan perkhidmatan peminjaman khusus untuk pengguna yang berumur 21 tahun ke atas.

Perkhidmatan Muda-Mudi

Perkhidmatan Perpustakaan Muda-Mudi menyediakan perkhidmatan peminjaman dan rujukan khusus untuk remaja yang berumur 12 hingga 20 tahun.

Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak

Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak menyediakan perkhidmatan peminjaman dan rujukan khusus untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun kebawah.

Perkhidmatan Sekolah

Perkhidmatan Sekolah disediakan khusus bagi para pelajar/pengguna dengan koleksi yang lebih memfokus kepada bahan pembelajaran dan panduan menghadapi peperiksaan dan Kertas soalan peperiksaan kebelakanagan.