Nama Pengguna

Kata Laluan

  • BUKU
    BAHARU

  • BUKU
    ELEKTRONIK

    Percuma bagi ahli-ahli perpustakaan

    Tertakluk kepada terma dan syarat

    Baca Sekarang!
  • Perpustakaan Sengkurong

    sengkurong1

    Perletakan batu asas bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurong telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 22 September 2006.

    Hubungi Kami

    Ahad - Khamis : 08:00 - 17:00

    Jumaat : Tutup

    Sabtu : 09:00 - 17:00

    Ditutup pada hari kelepasan awam

    (673) 2671384

    Perpustakaan Dewan Bahasa Dan Pustaka Sengkurong,
    Jalan Jerudong Baru,
    Bandar Seri Begawan, BG2312

    Fax: 673 2671386

    geplant haben