• JABATAN MUZIUM MUZIUM BRUNEI

  Perpustakaan Jabatan Muzium Muzium Brunei

   

  Perpustakaan Jabatan Muzium Muzium ditubuhkan pada tahun 1965 serta merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam usaha menyediakan maklumat dengan membekalkan bahan-bahan rujukan serta bacaan. Perkhidmatan ini disediakan khas untuk pegawai dan kakitangan Jabatan Muzium-Muzium, demi menyokong aktiviti-aktiviti atau projek penyelidikan yang dikendalikan oleh bahagian-bahagian dalam jabatan ini khususnya.

  Perpustakaan Muzium-Muzium Brunei juga merupakan Pusat Penyerahan Bahan. Bahan di bawah kawalan “Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1967”, edisi semakan 1984. Akta ini menghendaki setiap penerbit menyerahkan sebanyak (3) naskhah terbitan yang diterbitkan di negara ini kepada Pengarah Muzium-Muzium Brunei untuk rujukan dan simpanan tetap dan sebagai warisan negara untuk generasi akan datang. Pada 1 Mac 2016, secara rasmi penyerahan kuasa “Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1967” telah diambil alih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Hubungi Kami

  Isnin - Khamis dan Sabtu : 08:00 - 12:00 dan 13:45 - 16:30

  Ditutup pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam

  (673) 2381672 #161/162/133/166/167

  Perpustakaan Jabatan Muzium-Muzium Brunei
  Aras Bawah Bangunan Arkib Negara,
  Jalan Menteri Besar BB3910
  Negara Brunei Darussalam.

  Fax: 673 2381671

  geplant haben