MISI DAN VISI

MISI

Kearah Penyediaan Perkhidmatan perpustakaan yang Cemerlang dan Sebagai ‘Pusat Pengkajian Brunei dan Borneo

 

VISI

  • Menyediakan Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat yang komprehensif bagi menyokong aktiviti pengkajian Brunei
  • Mempertingkatkan pembangunan koleksi Brunei dan Borneo
  • Mewujudkan rangkai kerja maklumat di antara perpustakaan-perpustakaan di Negara Brunei Darussalam

 

OBJEKTIF

  • Menyediakan perkhidmatan rujukan dan maklumat yang komprehensif bagi menyokong aktiviti pengkajian Brunei
  • Mempertingkatkan pembangunan Koleksi Borneo.
  • Mengwujudkan rangkai kerja maklumat diantara perpustakaan-perpustakaan di Negara Brunei Darussalam dan luar negeri.

Bagi mencapai objektif tersebut Perpustakaan mengekalkan usahanya untuk memperkukuhkan koleksi perpustakaan melalui  pembelian, hadiah serta pertukaran.

Struktur Organisasi 2015