KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN

Penyusunan buku-buku dalam rak adalah mengikut sistem Library Congress Classification untuk mengenalpasti kedudukan buku-buku yang hendak dicari.