MISI DAN MATLAMAT

 

MISI

Menjadikan Perpustakaan Kementerian Hal Ehwal Ugama sebagai pusat kecemerlangan rujukan maklumat Islam yang boleh membekal, mengumpul, menyimpan, memelihara dan menyalurkan maklumat dalam pelbagai media.

MATLAMAT

  • Untuk menyediakan perkhidmatan rujukan khusus mengenai maklumat Islam kepada pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama serta orang awam.

 

  • Menggalakkan pengunaan dan perkembangan sumber-sumber Islam.

 

  • Menanam minat membaca di kalangan pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama khasnya dan orang ramai amnya.

 

  • Menggalakkan pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk menjadi Ahli Perpustakaan