PERANAN DAN FUNGSI

  • Menyediakan perkhidmatan rujukan, penyelidikan, peminjaman dan pemulangan kepada pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama.

 

  • Menyediakan perkhidmatan rujukan dan penyelidikan kepada orang awam yang memerlukan makluimat berkaitan agama dan ilmu Islam.

 

  • Mengumpul, menyimpan, menyelenggara dan memelihara bahan-bahan perpustakaan.

 

  • Menyediakan senarai katalog bagi memudahkan rujukan dan pencarian bahan.

 

  • Menggalakkan dan mempromosikan penggunaan perkhidmatan perpustakaan.

 

  • Menjadi induk kepada perpustakaan-perpustakaan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama.

 

  • Menyelaras sistem pengurusan perpustakaan.