• PEJABAT PEGUAM NEGARA

  Pengenalan

  Pejabat Peguam Negara mempunyai Unit Perpustakaan Undang-Undang yang merupakan perpustakaan khusus bagi penyimpanan maklumat dan pemeliharaan dokumen koleksi perundangan.

  Perpustakaan ini telah ditubuhkan pada tahun 1980. Dalam carta organisasi jabatan ini, Unit Perpustakaan Undang-Undang adalah secara langsung di bawah Penggubalan Undang-Undang.

  Peranan

  Bertanggungjawab dalam pengemaskinian perundangan untuk membantu pengguna dalam mendapatkan bahan rujukan serta maklumat dengan cepat dan tepat.

  Hubungi Kami

  Isnin - Khamis dan Sabtu : 08:00 - 11:30 dan 13:45 - 16:30

  Ditutup pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam

  (673) 2244872

  Perpustakaan Pejabat Peguam Negara
  Bangunan Undang-Undang,
  Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha,
  Bandar Seri Begawan, BA1910
  Negara Brunei Darussalam.

  geplant haben