KOLEKSI PERPUSTAKAAN PEJABAT PEGUAM NEGARA

Mempunyai koleksi lebih daripada 17,000 jilid yang terdiri daripada Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, buku teks, laporan undang-undang, statut, jurnal, terbitan bersiri, keratan akhbar,majalah dan laporan kertas kerja/seminar.