MISI DAN OBJEKTIF

Misi

Meningkatkan kompetensi, kualiti kepakaran serta mengemaskini senarai koleksi bahan Undang-Undang.

 

Objektif

 

  1. Tugas utama perpustakaan adalah untuk menjaga dan mengemaskini buku akta perundangan Negara Brunei Darussalam dengan pindaan terkini untuk bahan rujukan.
  2. Menjadi sumber maklumat yang sah dan penting di dalam dan luar Pejabat Peguam Negara.
  3. Bekerjasama serta berhubung rapat dengan Jabatan Percetakan Kerajaan dalam proses penerbitan Warta Kerajaan.
  4. Menyediakan perkhidmatan maklumat terkini dalam penyelidikan yang berkualiti, rujukan yang cekap dan berkesan.