PERATURAN PERPUSTAKAAN

    1. Perpustakaan ini adalah hanya untuk pegawai-pegawai dan kakitangan Pejabat Peguam Negara sahaja danĀ oleh itu tidak dibuka kepada orang ramai.

 

    1. Perkhidmatan peminjaman buku bagi ahli di perpustakaan ini terhad kepada 5 buah buku dalam tempoh satu bulan.

 

  1. Semua koleksi rujukan khas hanya digunakan di dalam perpustakaan sahaja. Permintaan untuk menggunakan bahan-bahan atau koleksi bagi tujuan tertentu akan dipertimbangkan.