PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PEJABAT PEGUAM NEGARA

Perkhidmatan Penjualan

  • Buku Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitutional Documents), Laws of Brunei, Brunei Law Reports dan Judgment of the Courts of Brunei Darussalam boleh didapati dan dibeli dari perpustakaan ini.
  • Perpustakaan ini tidak menjual Warta Kerajaan, ini boleh didapati dan dibeli dari Jabatan Percetakan Brunei.
  • Sila layari www.agc.gov.bn  (Legislation On-Line – “Price List”) untuk mengetahui harga secara lebih lanjut.

AGC Perkhidmatan AGC Perkhidmatan AGC Perkhidmatan
Buku Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Edisi 2004 Buku Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Edisi 2008 Laws of Brunei
AGC Perkhidmatan AGC Perkhidmatan
Brunei Law Reports Judgments of the Courts of Brunei Darussalam