PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PEJABAT PEGUAM NEGARA

Perkhidmatan Penjualan

 

  • Buku Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitutional Documents), Laws of Brunei, Brunei Law Reports dan Judgment of the Courts of Brunei Darussalam boleh didapati dan dibeli dari perpustakaan ini.
  • Perpustakaan ini tidak menjual Warta Kerajaan, ini boleh didapati dan dibeli dari Jabatan Percetakan brunei.
  • Sila layari www.agc.gov.bn  (Legislation On-Line – “Price List”) untuk mengetahui harga secara lebih lanjut.