MATLAMAT & OBJEKTIF

MATLAMAT

Menjadikan Perpustakaan Pusat Sejarah Brunei sebagai pengumpul dan penyimpan bahan-bahan yang berunsur sejarah dengan kemudahan dan perkhidmatan yang sistematik.

 

OBJEKTIF

  • Mengumpul, memilih, menyenarai dan menyalin semula bahan-bahan sejarah untuk rekod dan rujukan.
  • Memberi perkhidmatan rujukan untuk para penyelidik dan orang ramai.
  • Mengusahakan kemudahan rujukan yang cepat dan bersistem.
  • Mengumpul bahan-bahan persejarahan Brunei dari apa juga sumber yang boleh didapati.